Wojtek Wiewiorowski

Wojtek Wiewiorowski

The European Data Protection Supervisor